top of page
Pregnant Woman and Partner
Image by Jhon David

„Planowanie rodziny jest wtedy, gdy decydujesz, ile dzieci chcesz i kiedy chcesz je mieć”.

Kto może korzystać z programu planowania rodziny?

Kobiety ORAZ mężczyźni w wieku rozrodczym, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość,

wyznanie, preferencje seksualne, niepełnosprawność lub zdolność do zapłaty.

Jakie usługi oferuje Poradnia Planowania Rodziny Regionu Jeziora?

Click boxes below to find out more!

Badania przesiewowe depresji i Rx

Headache

Skierowanie na szczepienie tego samego dnia

Image by Markus Winkler

Zdrowie i ryzyko seksualne  Oceny

Folding Sign

Nazwa serwisu

Lasting Friendship

Skierowanie na szczepienie tego samego dnia

IMG_7177.jpg

Nazwa serwisu

Image by Humphrey Muleba
bottom of page