top of page
Pregnant Woman and Partner
Image by Jhon David

„Planowanie rodziny jest wtedy, gdy decydujesz, ile dzieci chcesz i kiedy chcesz je mieć”.

Kto może korzystać z programu planowania rodziny?

Kobiety ORAZ mężczyźni w wieku rozrodczym, bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość,

wyznanie, preferencje seksualne, niepełnosprawność lub zdolność do zapłaty.

Jakie usługi oferuje Poradnia Planowania Rodziny Regionu Jeziora?

Badania przesiewowe depresji i Rx

Headache

Skierowanie na szczepienie tego samego dnia

Image by Markus Winkler

Zdrowie i ryzyko seksualne  Oceny

Folding Sign

Nazwa serwisu

Lasting Friendship

Skierowanie na szczepienie tego samego dnia

IMG_7177.jpg

Nazwa serwisu

Image by Humphrey Muleba
bottom of page